Privacy verklaring

Klarinetatelier Casper van der Spek kan persoonsgegevens over U verwerken, doordat  u gebruik maakt van diensten van Klarinetatelier Casper van der Spek, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Klarinetatelier Casper van der Spek verstrekt.  

Klarinetatelier Casper van der Spek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor-en achternaam  
  • Uw adresgegevens  
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres
  • Uw IP-adres  
  • Reparatie datum van instrument
  • Verrichtingen gedaan aan het instrument                          

Klarinetatelier Casper van der Spek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk ( per e-mail en/ of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Vanwege het belang van het behoud van de kwaliteit van het instrument dat is aangereikt voor onderhoud en/of repaeratie gebruikt Klarinetatelier  Casper van der Spek uw gegevens voor het versturen van een jaarlijkse mailing.

Daarnaast kan Klarinetatelier Casper van der Spek uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u afgesloten huurcontract en/of koopovereenkomst.

Klarinetatelier Casper van der Spek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameldKlarinetatelier Casper van der Spek verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke verplichting.

Mocht belanghebbende verzoeken  zijn persoonsgegevens in te willen zien voor verbetering, aanpassing en/of verandering van deze gegevens dan zal Klarinetatelier Casper van der Spek deze gegevens op verzoek verstrekken en per mail toesturen.

Bij het doorgeven van persoonsgegevens aan derden zal vooraf aan de betreffende persoon toestemming worden gevraagd.

Cookies
Klarinetatelier Casper van der Spek maakt   gebruik van tracking cookies . Deze gegevens worden niet zonder toestemming door gegeven aan derden.

De gegevens worden alleen gebruikt voor het analyseren van  het gebruik van de website.

Beveiliging van persoonsgegevens
Klarinetatelier Casper van der Spek beveiligt alle persoonsgegevens met beveiligingssoftware

 Norton Security, Firewall, Updates van Microsoft software.

Gegevens worden opgeslagen met software van software Snelstart en via  software van Microsoft met het programma Acces 2013.